จากการที่นาย ศรวุฒิ อิติปิ เดินทางไปทำงานช่วงปิดเทอม ที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัด ที่อยู่ในกลุ่มเสียง ติดเชื้อโรค โควิด -19 เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นายศรวุฒิ อิติปิ ได้เดินทางกลับมายังภูมิลำเนา ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลตะกั่วป่าจึงจัดสถานที่ เพื่อกักตัวผู้ที่มาจากต่างจังหวัดและจังหวัดเสี่ยง ที่จะติดเฃื้อโรค โควิด -19

โดยใช้ สถานที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต ตะกั่วป่าเป็นที่กักตัวในครั้งนี้ จากวันที่ 6-20 พฤษภาคมและจัดให้มีพนักงาน ครูและบุคลากรใน อบต . ตะกั่วป่าผลัดเวรกัน เข้ามาดูแล ความปลอดภัย และอำนวยความสะดวก บัดนี้ ได้ครบเวลากำหนดแล้วการกักตัวแล้ว และได้ทำการตรวจหาเชื้อโรค โควิด-19 ผลการตรวจไม่พบว่ามีเชื้อโควิด สุขภาพแข็งแรง ทาง อบต. จึงจัดส่งผู้กักตัวกลับไปยังบ้าน